DECORACIONES BARCELONA Decoració i Llar BARCELONA Barcelona
CONEIX-NOS!
DECORACIONES BARCELONA Decoració i Llar BARCELONA Barcelona
LA NOSTRA MARCA!
DECORACIONES BARCELONA Decoració i Llar BARCELONA Barcelona
SOM FABRICANTS!
DECORACIONES BARCELONA Decoració i Llar BARCELONA Barcelona
DISTRIBUCIONS!

TKROM COLOR ESMALTE CLOROCAUCHO "S.T.I"

Esmalt d'assecat físic, a base de resines de cautxú-clorat i pigments sòlids a la llum i als agents atmosfèrics. S'asseca molt ràpidament i té gran resistència a àcids i àlcalis diluïts, a l'aigua ia les atmosferes industrials agressives. Formulat per a realitzar colors en TKROM Sistema tintomètric Industrial.
Línia industrial
SISTEMA TINTOMÈTRIC INDUSTRIAL
Interior i exterior. Superfícies metàl·liques i de paleta. Adequat per a canonades, tancs, estructures metàl·liques, paviments, parets, etc.