DECORACIONES BARCELONA Decoració i Llar BARCELONA Barcelona
CONEIX-NOS!
DECORACIONES BARCELONA Decoració i Llar BARCELONA Barcelona
LA NOSTRA MARCA!
DECORACIONES BARCELONA Decoració i Llar BARCELONA Barcelona
SOM FABRICANTS!
DECORACIONES BARCELONA Decoració i Llar BARCELONA Barcelona
DISTRIBUCIONS!

TKROM ESMALTE EPOXI AUTONIVELANTE SIN DISOLVENTE 2C

Capa d'ancoratge per a aplicar sobre superfícies de formigó i morters de ciment. Producte epoxídic de dos components, 100% de sòlids, que penetra profundament en els sòls de formigó, facilitant l'ancoratge de les capes posteriors de pintura, fins i tot en sòls amb tractament de cristal·lització, evitant freqüentment la necessitat de realitzar una acció mecànica de granallat o esmolada per obrir el porus.
Línia industrial
VERNISSOS
Per facilitar l'ancoratge de les pintures d'acabat sobre sòls de formigó.