DECORACIONES BARCELONA Decoració i Llar BARCELONA Barcelona
CONEIX-NOS!
DECORACIONES BARCELONA Decoració i Llar BARCELONA Barcelona
LA NOSTRA MARCA!
DECORACIONES BARCELONA Decoració i Llar BARCELONA Barcelona
SOM FABRICANTS!
DECORACIONES BARCELONA Decoració i Llar BARCELONA Barcelona
DISTRIBUCIONS!

TKROM SUPERCARRARA ELÁSTICO SUPER-10 ANTIMOHO "STD"

Revestiment elastomèric per a façanes a base de resines acríliques de màxima resistència als agents atmosfèrics, que resol els problemes de fissures i esquerdes produïdes per moviments estructurals o per retracció d'obra en els arrebossats. La seva gran elasticitat manté estable durant llargs períodes de temps, proporcionant al seu torn una total impermeabilització del suport. Adequat quan les condicions climàtiques siguin extremes, amb grans oscil·lacions de temperatura, mantenint-elàstic i flexible fins i tot a temperatures de 1Sº sota zero és capaç d'absorbir esquerdes de fins a 3 mm. La incorporació de fungicides i algicides d'ampli espectre d'eficàcia, impedeix l'aparició i proliferació de fongs, floridures i verdet en les superfícies.
Línia professional i decoració
SISTEMA TINTOMÈTRIC - REVESTIMENTS FAÇANES
Exterior. Per a la impermeabilització i protecció de façanes que presentin esquerdes i fissures.