DECORACIONES BARCELONA Decoració i Llar BARCELONA Barcelona
CONEIX-NOS!
DECORACIONES BARCELONA Decoració i Llar BARCELONA Barcelona
LA NOSTRA MARCA!
DECORACIONES BARCELONA Decoració i Llar BARCELONA Barcelona
SOM FABRICANTS!
DECORACIONES BARCELONA Decoració i Llar BARCELONA Barcelona
DISTRIBUCIONS!

TKROMPLAST MÁQUINA CAPA GRUESA

Per projectar amb equips d'alta pressió sense aire (Airless), màquines de projecció de pastes i aplicable manualment. Molt fàcil aplicació. Amb la projecció, es multipliquen per 10 els m2 arrebossats en una jornada habitual de treball. No farga. Temps d'utilització sense límit. Permet carregar en una passada fins a 6 mm sense despenjar, sense fissurar i amb mínima retracció. Gran adherència, fins i tot sobre suports pintats (gota i picats). Granulometria fina i excel·lent polit pel que s'aconsegueix una superfície molt llisa i fina apta per a qualsevol acabat. No porta components abrasius, el que fa que la màquina pateixi menys desgast. Molt blanc.
Massilles i dissolvents
MASSILLES
Sobre suports interiors de guix, cartró-guix, plaques de escaiola, ciment, pintures plàstiques, emplastecidos, formigó llis, formigó cel·lular, etc. Per la seva capacitat de farciment i excel·lent adherència aquest producte està especialment recomanat per renovar i allisar superfícies de gota i / o picat a més d'altres suports irregulars, pintats o no. Ideal per a grans superfícies.